Disclaimer

Disclaimer voor Nono Zero - Webshop in alcoholvrije dranken

  1. Algemene informatie. Deze disclaimer is van toepassing op de website en diensten van Nono Zero, een webshop gespecialiseerd in de verkoop van alcoholvrije dranken. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer.

  2. Inhoud en nauwkeurigheid van informatie. Hoewel wij ernaar streven om accurate en up-to-date informatie te verstrekken op onze website, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op elk moment actueel, compleet of correct is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

  3. Aansprakelijkheid. Nono Zero is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, onze website of diensten, zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  4. Links naar externe websites. Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Nono Zero. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid of de praktijken van deze externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke links.

  5. Producten en garanties. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle producten die wij aanbieden van hoge kwaliteit zijn. Echter, Nono Zero biedt geen garanties met betrekking tot de effectiviteit, geschiktheid of veiligheid van de producten die op onze website worden verkocht. Het gebruik van de producten is op eigen risico en Nono Zero is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsel of ongemak veroorzaakt door het gebruik van de producten.

  6. Alcoholvrije dranken en verantwoordelijk gebruik. Nono Zero verkoopt uitsluitend alcoholvrije dranken en wij moedigen verantwoordelijk gebruik van deze producten aan. Hoewel onze producten alcoholvrij zijn, kunnen sommige dranken nog steeds sporen van alcohol bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de consumptie van deze producten geschikt is voor u, gezien uw persoonlijke omstandigheden, gezondheid, leeftijd, religieuze overtuigingen of andere factoren.

  7. Wijzigingen in deze disclaimer. Nono Zero behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Door gebruik te blijven maken van onze website en/of diensten na dergelijke wijzigingen, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

  8. Auteursrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nono Zero B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nono Zero, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.